Longshaft Bearing-Hino FN Profia

Part No.:37230-1230

Model:Hino FN Profia

Description:Longshaft Bearing

Size:60mm

Bearing:6212

Enquiry

Cross No.:37235-1230

Stock Code:S-LB-HN16

                      879804