Longshaft Bearing-Hino FN Profia

Part No.:37230-1290

Model:Hino FN Profia

Description:Longshaft Bearing

Size:65mm

Bearing:6213

Enquiry

Cross No.:37235-1290

Stock Code:S-LB-HN17